Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Zběšičky 23, 398 43 Bernartice u Milevska Jihočeský kraj

 • Telefon: +420 382 734 010 - pan Ing. Pecháček ředitel
 • Telefon: +420 382 734 011 - paní Čiháková
 • Mobil: +420 731 240 637 - paní Knížová sociální pracovnice
 • Mobil: +420 724 289 786 - paní Tlášková účetní
 • Mobil: +420 382 734 014 - paní Dvořáková vychovatelka
 • IČO: 70869669

Popis činnosti

Posláním Domova je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb dětem a dospělým ve věku od pěti let věku, ženám a mužům s mentálním a kombinovaným postižením.

Služby poskytujeme uživatelům, kteří nemohou z objektivních důvodů setrvat ve svém přirozeném prostředí domova a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Klademe důraz na komplexní situaci uživatele, která odráží a zohledňuje všechny složky jeho osobnosti, jeho potřeby a přání.

Při poskytování služby se snažíme být našim uživatelům partnery a podporujeme je ve snaze samostatného rozhodování, převzetí odpovědnosti za vlastní způsob života, náplň dne, vytvoření životních a pracovních návyků obvyklých u většinové populace ve srovnatelném stáří.


poskytované služby:

 • ubytováni
 • stravováni
 • úkony péče
 • fakultativní služby
 • zdravotní péče

Dále námi nabízené služby jsou:

Stacionář Duha:

Denní :

 • Posláním denního stacionáře je všestranná podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením, aby si mohli najít své místo ve společnosti.
 • Uživatele vnímáme jako bio-psycho-sociální bytost. Naše podpora je poskytována vždy s ohledem na stupeň postižení, věk a individuální schopnosti a dovednosti uživatele.
 • Denní stacionář poskytuje služby sociální péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Denní stacionář nabízí ambulantní služby dětem od 5 let a dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Zařízení je v provozu od pondělí do pátku v čase od 6:00 do 18:00 hodin. Ve dnech pracovního klidu se služba neposkytuje.
 • Uživatelé denního stacionáře mohou využít 2 denní místnosti, výtvarnou a keramickou dílnu, víceúčelový sál, tělocvičnu a zahrady.
 • Uživatelé se pravidelně účastní sportovních a společenských akcí pořádaných mimo naše zařízení.
 • Dále uživatelé mohou využít nabídku fakultativních služeb, kde mezi oblíbené patří hydromasáže, plavání v místním plaveckém bazénu a relaxační jízdy na koních. Uživatelům, kteří docházejí do školského zařízení, zajišťuje naše organizace dopravu tam a zpět.

Týdenní:

 • Posláním týdenního stacionáře je poskytnout mnohostrannou podporu dětem a dospělým, a jejich rodinám, a umožnit jim tak v co možná největší míře žít běžným způsobem života.
 • Z hlediska lidských a občanských práv umožnit osobám s mentálním a s kombinovaným postižením začlení do společnosti.
 • Týdenní stacionář poskytuje služby sociální péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služby jsou poskytovány pobytovou formou osobám se všemi stupni mentální retardace a případně v kombinaci s dalším postižením ve věku do  5 let.
 • Zařízení je v provozu od pondělí 6:00 do pátku 18:00 hodin. Ve dnech pracovního klidu se služba neposkytuje.
 • Uživatelům týdenního stacionáře je poskytováno ubytování v  dvojlůžkových  pokojích s vlastním sociálním zařízením. Některé pokoje jsou vybaveny kuchyňkou, pro imobilní uživatele je k dispozici výtah.
 • Společně s uživateli denního stacionáře mohou využívat společné prostory – denní místnosti, výtvarná a keramická dílna, víceúčelový sál, tělocvična, zahrada. Klienti se pravidelně účastní sportovních a společenských akcí pořádaných mimo naše zařízení. Dále uživatelé mohou využít nabídku fakultativních služeb. Pro uživatele, kteří navštěvují školu, zajišťujeme dopravu z naší organizace tam a zpět.
 • Každý uživatel týdenního stacionáře má k dispozici svého „klíčového pracovníka“, který společně s uživatelem (případně s rodinou) sestavuje individuální plán činností s cílem umožnit uživateli žít srovnatelný život s vrstevníky. Při práci naši pracovníci používají individuální přístup, přiměřenou podporu a  respektují svobodnou volbu uživatele.

Dále poskytujeme také Chráněné bydlení Duha. více informací najdete na našich webových stránkách https://www.domovzbesicky.cz/chranene-bydleni-duha

 

Odeslat poptávku nebo dotaz: Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Otevírací doba:
Pondělí 06:00 - 14:30 hod.
Úterý 06:00 - 14:30 hod.
Středa 06:00 - 14:30 hod.
Čtvrtek 06:00 - 14:30 hod.
Pátek 06:00 - 14:30 hod.
Sobota Zavřeno
Neděle Zavřeno
Zběšičky 23, 398 43 Bernartice u Milevska