Ing. Jiří Treybal - TMS projekt - inženýrská a projektová činnost, projektový atelier Strakonice

Žižkova 312, 386 01 Strakonice Jihočeský kraj

 • Telefon: +420 383 324 552
 • Mobil: +420 603 507 541 - pan Ing. Treybal
 • IČO: 10314326

Popis činnosti

 

Projektový atelier působí ve Strakonicích od roku 1991 a postupně rozšířil svou působnost do dalších oblastí České republiky.

Ateliér je zaměřen na provádění komplexních projektových a inženýrských činností v oblasti výstavby pozemních, vodohospodářských a dopravních staveb.

 

Projektová činnost:

 • kompletní projektová činnost ve výstavbě (novostavby a rekonstrukce)
 • dokumentace stávajícího stavu objektů
 • výškopisná a polohopisná zaměření
 • stavebně technické průzkumy
 • statická posouzení staveb a konstrukcí
 • urbanistické a architektonické studie
 • projekty občanské a bytové výstavby
 • projekty průmyslových staveb vč. dokumentace ocelových a ŽB konstrukcí
 • projekty vodohospodářských a inženýrských staveb (čov, komunikace, apod.)
 • výrobní dokumentace staveních prvků
 • projekty základní technické vybavenosti
 • projekty interiérů

Inženýrská činnost:

 • obstarání dokladů územních rozhodnutí, stavebních povolení, vodohosp. povolení,..
 • autorský dozor projektanta
 • technický dozor investora, výběrová řízení na zhotovitele stavby apod.

 

Odeslat poptávku nebo dotaz: Ing. Jiří Treybal - TMS projekt - inženýrská a projektová činnost, projektový atelier Strakonice

Otevírací doba: dle telefonické domluvy
Žižkova 312, 386 01 Strakonice